Phụ kiện QRNET NFC

hero

Phụ kiện QRnet NFC sử dụng Công nghệ NFC cho phép hai thiết bị trao đổi dữ liệu khi đặt gần nhau. Chỉ cần chạm phụ kiện QRNet NFC của bạn vào điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng hỗ trợ NFC để nhanh chóng chia sẻ Danh thiếp điện tử và thông tin của bạn với đối tác.

Phụ kiện QRnet NFC

Chia sẻ thông tin bằng một chạm.
Tạo ấn tượng lâu dài.
Giảm rác thải giấy từ danh thiếp truyền thống.

Tải và cài đặt QRnet

Hướng dẫn liên kết phụ kiện QRnet NFC

Tính năng NFC chỉ dùng cho iPhone 7 trở lên và các dòng điện thoại Android có hỗ trợ NFC. Với các dòng máy khác, bạn hãy quét QR trên thẻ để chia sẻ danh thiếp nhé.

Kích hoạt Phụ kiện NFC bằng cách quét mã QR trên Phụ kiện

Kích hoạt phụ kiện NFC bằng một chạm

Làm thế nào để chia sẻ Danh thiếp điện tử bằng Phụ kiện QRnet NFC

Tính năng NFC chỉ dùng cho iPhone 7 trở lên và các dòng điện thoại Android có hỗ trợ NFC. Với các dòng máy khác, bạn hãy quét QR trên thẻ để chia sẻ danh thiếp nhé.

Chia sẻ Danh thiếp điện tử bằng một chạm với Phụ kiện NFC

Chia sẻ Danh thiếp bằng mã QR trên Phụ kiện NFC